5651 Yasasının Amacı

İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesine yönelik, 5651 numaralı yasa 2007 yılında kabul edilmiştir. Resmi gazetede yayımlanmıştır.

İnternet ortamında suç oluşturabilecek durumlara karşı, suçlunun takibi ve bulunması amacı ile çıkarılmış bir kanundur. Kanun kapsamında internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve yasal olmayan içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.

5651 Yasası Ne Anlama Gelmektedir

5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen ilgili kurumlar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımlar; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma şeklindedir.
Kanun maddesince alınması istenen tedbirler, aslında işletme ve kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde işletme ve kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi, ilgili işletme için itibar kaybına da sebep olacaktır.

Yasa Kimleri Kapsıyor

5651 loglama yasası; ister ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanıcıya bir veya birden fazla internet bağlantısı üzerinden erişim hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.